- Gjennom vekslende samarbeid med SP, Frp og Gran Bygdeliste har Gran Høyre i perioden 2007-2011 jobbet for å redusere kostnadsnivået i kommunen, slik at verken du eller din arbeidsplass lenger skal betale eiendomsskatt. Dette har vi gjort uten å kutte i tjenestetilbudet, og vi vil fortsette arbeidet for å sikre en god økonomi slik at vi kan mestre de store investeringene som ligger foran oss innen pleie og omsorg, skole og kultur, sier varaordfører i Gran Rune Meier.

- Gjennom fire år har Høyre vist at vi at vi holder det vi lover. Derfor vil vi fortsette satsingen på innholdet i skolen og sikre at vi har noen av de beste skolene i landet også i fremtiden. Videre vekst og gode tjenester krever gode løsninger. Høyres løsninger vil sikre fortsatt fremgang. I denne jobben trenger vi tydelige politikere som VIL noe. Høyre er glad i Gran. Sammen skal vi fortsatt kunne være stolte av Gran.