Initiativet kom fra ildsjelen Ann-Kristin Bekkevoll og er i dag et permanent samarbeid mellom private aktører, NAV og kommunen. Lekeland og Atlanterhavsparken er blant bedriftene som gir bort gratisbesøk gjennom opplevelseskortet.

Deltagelse i kultur- og fritidsaktiviteter er en viktig del av barns oppvekst. For Høyre er det viktig at også barn som vokser opp i familier med lav inntekt bør ha anledning til å delta på aktiviteter på lik linje med andre.

Ordningen er så vellykket at den er eksportert til flere andre kommuner og nå vil regjeringen ha ordningen som pilotprosjekt i Møre og Romsdal.

Oppslag i media:

For mer informasjon:

Ålesund Høyre

Opplevelseskortet

Stortingsmeldingen