Bli med på Høyres bursdagsfeiring i Spikersuppa/Oslo i dag kl. 11.30-15.00. Les mer her.

Vi var med da unionen med Sverige ble oppløst. Vi hadde den første kvinne på Stortinget - og senere har vi hatt den første jødiske, den første muslimske og den første åpent homofile stortingsrepresentant.

Under andre verdenskrig var det Høyres stortingspresident, C.J. Hambro, som handlet raskt og kraftfullt for å bringe konge og regjering ut av Oslo og unna de invaderende styrker.

Vi var med åbygge den moderne velferdsstaten. Det var en Høyre-regjering som foreslo å innføre alderstrygd. Høyre var med i den borgerlige regjeringen som innførte Folketrygden. Vi liberaliserte Norge på 1980-tallet da den sosialdemokratiske systemtanken holdt på å ta knekken på velferdsstaten.

I et norsk politisk liv som ofte har vært preget av en tro på at gode ønsker er nok, har det også vært Høyres rolle å mane til realisme, til nøkternhet, til ansvarlighet og til langsiktighet. I 125 år har Høyre minnet om at verdier skapes av mennesker og av bedrifter: De vedtas ikke av politikere.

Det har vært Høyres rolle åminne om at høyere skatt ikke er løsningen på alle valgløfter. Og det har vært Høyre som har minnet om at hvis staten gjør alt for alle, da minsker rommet for det personlige ansvar og initiativ, og da klarer ikke staten å gjøre det den må for dem som trenger det mest.

Det var Høyre som kjempet og vant kampen mot å fjerne eksamen og karakterer i skolen, fordi hvis vi ikke gir barna våre kunnskap, så svikter vi både dem og landets fremtid.

Høyre har vært det internasjonalt orienterte partiet. For et lite land som Norge er internasjonalt samarbeid i FN, økonomisk utvikling og friere handel avgjørende. Det har vært Høyres rolle å være tydelige på at Norge skal være en aktiv deltager i det internasjonale samfunnet, men at vi finner våre nærmeste allierte i det europeiske fellesskap, og over havet mot vest. Og Høyre har sett det som sitt ansvar alltid å kjempe for at Norge skal være rede til å bære sin del av vår militære allianses forpliktelser, når det blir krevet for å sikre våre verdier og vår sikkerhet.

Høyres grunnsyn er prinsipper og verdier, ikke enkeltgruppers interesser: Frihet, ansvar og mangfold. Når vi har balanse mellom individuell frihet og personlig ansvar, gir mangfoldet vekst i både åndelige og materielle verdier - for samfunnet og for den enkelte.

Norge er et godt land å bo i. Men det er fortsatt områder hvor det trengs mer frihet, og det er fortsatt områder hvor det trengs mer ansvar. Høyre har bidratt til Norges vekst i 125 år. Vi er klare til å stå på videre.

Godt valg!