Høyres stortingsrepresentanter Ine Eriksen Søreide og Nikolai Astrup mener prisen er en viktig anerkjennelse av EU som fredsprosjekt og det kontinuerlige arbeidet.

Fire faser for fred

Eriksen Søreide mener det er fire faser og fire forklaringer på hvorfor EU er prisen verdig. - Første fase var gjenforeningen etter krigen. Den andre fasen kom på 1970-tallet da Portugal, Spania og Hellas gikk fra militærdiktaturer til demokratier som fylte EUs kriterier. Den tredje fasen, som mange i vår generasjon husker, var gjenforeningen av Europa etter den kalde krigen og kommunismens fall. EU fungerte da sterkt stabiliserende og demokratiserende på de nye statene i øst og i Baltikum. Den fjerde fasen inkluderte de krigsherjede landene på Balkan. I dag er nettopp sikkerhet den viktigste «driveren» for at landene søker seg inn i EU-felleskapet.

Nikolai Astrup fremhever EUs viktige rolle for å fremme demokrati og menneskerettigheter i Europa. -Medlemskap i EU har bidratt til en kraftig styrking av rettssikkerheten for enkeltmennesker, større åpenhet og mer demokrati i de øst-europeiske landene spesielt. Det har vært en reise fra diktatur til demokrati som neppe hadde gått så glatt uten EUs strenge krav og kyndige veiledning. Etterdønningene etter den arabiske våren viser hvor vanskelig det kan være når det ikke står noen klare til å bistå i demokratiets første dager, sier Astrup og fremhever samtidig EUs ledende globale rolle på områder som rettssikkerhet, fredsbygging, utviklingshjelp, miljøvern og klimapolitikk. - Med 27 medlemsland er de en inspirator for andre land og sammenslutninger.

Representantene har fått med seg kritikken som har kommet den siste tiden om at det ikke er riktig tidspunkt å gi prisen til EU. Astrup og Eriksen Søreide velger å snu på det.

- Prisen kunne ha kommet på 70-, 80-, 90- eller 2000-tallet. At tildelingen kommer nå er et viktig signal til de som ønsker å bryte ned de verdiene som er bygget opp over tid, til dem som ønsker et renasjonalisert og lukket Europa. EU er bygget på verdier som vil bidra til å føre Europa gjennom krisen. Det har historien vist tidligere, mener Eriksen Søreide.

Bli med i fakkeltog

- Dette er ikke dagen for å diskutere norsk medlemskap i EU, men for å anerkjenne og verdsette den viktige rollen EU har spilt for å samle et kontinent og bevare freden de siste seksti årene. La oss heller ikke glemme det symbolske i at flere av landene på Balkan nå er på vei inn i EU, nesten 100 år etter at skuddene i Sarajevo utløste den første av to verdenskriger som skulle komme til å kreve 80 millioner menneskeliv, sier Astrup som kommer med en avsluttende appell:

Alle som har anledning til å delta i dagens fakkeltog, bør ta turen til Oslo S etter jobb!