- Norge har kommet langt i likestillingen, men vi er ikke likestilt. Vi har fremdeles utfordringer, sa statsminister Erna Solberg da hun åpnet IMDs kvinnekonferanse i Drammen teater.

Regjeringen skal til sommeren legge frem en ny stortingsmelding om likestilling. Statsministeren pekte på utdanning som et viktig virkemiddel både i Norge og globalt.

- Utdanning og kunnskap, arbeidsliv, næringsliv og entreprenørskap, og kvinnehelse og vold mot kvinner, blir sentrale temaer, sa Solberg.

Erna Solberg ga oss sin støtte til Amal Aden, og sa det ikke er likestilling i Norge dersom kvinner er redd for å bruke egen ytringsfrihet av hensyn til egen sikkerhet.

Også kunnskapsministeren har vært aktiv i dag. I et blogginnlegg skriver Torbjørn Røe Isaksen at han håper datteren vokser opp i et samfunn der hun er likestilt meg gutter.