- Det er svært gledelig at Stoltenberg blir utnevnt til ny generalsekretær i NATO. Det viser at Stoltenberg og Norge har stor tillit i NATOs medlemsland, sier delegasjonsleder Øyvind Halleraker.

- Vi har i dag en mer kompleks sikkerhetssituasjon enn vi hadde kun få uker siden. Det gjeldende strategiske konseptet til NATO legger til grunn at det ikke vil være noen tradisjonelle trusler mot Europa de neste ti årene. NATO trenger en leder som kan ta alliansen gjennom en krevende fase. Det er behov for politisk lederskap, sier Halleraker, og Stoltenberg er en dyktig og erfaren politiker som vil fylle rollen på en utmerket måte.

Stortingets delegasjon til NATOs parlamentarikerforsamling ser frem til en bredere hjemlig debatt og oppmerksomhet om sakene på NATOs agenda og gjennom det interparlamentariske samarbeidet å komme med innspill til NATO og Stoltenberg.

NATOs parlamentarikerforsamling er et forum for folkevalgte på tvers av alliansen til å diskutere og påvirke beslutninger om alliansens sikkerhet. Alliansen har vært en pådriver for NATO-utvidelse til nye medlemsland og for en sterk transatlantisk dialog.