Det kommer frem i en artikkel i Nationen onsdag. I september i fjor ba Liv Signe Navarsete (Sp) erfarne distriktsgründere om tiltak for å bedre situasjonen for gründerne. Svaret denne uken var mer blå politikk.

Egenkapital

- Jeg finner det helt naturlig at gründere ønsker å føre en politikk som stimulerer til oppbygging av egenkapital. Uten det kan de ikke sikre egen og andres arbeidsplass. Kutt i formueskatten vil bedre evnen til å bygge opp reserver, sier Gunnar Gundersen (H), som legger til at det også bidrar til mer nyskapning.

- Vi registrerer at Navarsete og Senterpartiet sier det er flertall på Stortinget for å fjerne formueskatt på arbeidende kapital, sier Gundersen som påpeker at Stortinget likevel har økt denne skatten de siste årene.

- Senterpartiet stemmer selv konsekvent mot å fjerne formueskatt på arbeidende kapital.

Høyre-grep

De ti medlemmene i rådet har sett på tiltak som kan gjøre hverdagen bedre og enklere for gründere. Kommunestrukturen er også et av punktene.

- Det er interessant at gründerne etterlyser samme grep som Høyre gjør, påpeker Gundersen.

- Det er også i tråd med Høyres politikk at små kommuner ikke alltid kan gi profesjonell nok rådgivning til gründere. Det er derfor ikke overraskende at de etterlyser endring i kommunestrukturen, legger han til.