I Sundvolden-plattformen står det at regjeringen vil opprette et investeringsprogram innen Statens Pensjonsfond Utland (SPU) med formål å investere i bærekraftige bedrifter og prosjekter i fattige land. Det står også at regjeringen vil vurdere opprettelse av et eget mandat innen fornybar energi.

-4. april legges det frem en stortingsmelding om Statens Pensjonsfond Utland. Jeg er veldig glad for at finansministeren der vil komme med konkrete forslag for å følge opp regjeringsplattformen. Dette viser to ting; Regjeringen tar klimatrusselen på største alvor, samtidig som vi bygger videre på tradisjonen for grundige faglige utredninger før vi tar beslutninger om forvaltningen av Statens pensjonsfond utland, sier statsminister Erna Solberg.

Regjeringspartiene har sammen med Venstre og Kristelig Folkeparti blitt enige om å be en gruppe eksperter se på hvilke virkemidler Statens Pensjonsfond Utland kan ta i bruk i spørsmålet om klimagassutslipp fra kull- og petroleumsselskaper.

-Vi må ha en økonomisk vekst som ikke er basert på økende bruk av fossil energi. Vi må ha grønn vekst. Slik kan vi kan vi sikre et velferdssamfunn for neste generasjon, understreker statsministeren.

Forsterke klimaforliket

Regjeringens mål er å forsterke klimaforliket. Forliket betyr at Norge skal redusere utslippene med 30 prosent innen 2020 og være karbonnøytralt i 2050.

-Vi er på rett vei, men det går for sakte. Mitt hovedprosjekt i denne fireårsperioden er å få klimapolitikken på rett spor. Jeg er opptatt av at vi finner tiltak med reell effekt som gir mindre CO2 i atmosfæren, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

Sundtoft varslet på konferansen at hun vil starte et klimaråd.

- Jeg vil invitere næringsliv, arbeidslivsorganisasjoner, miljøorganisasjoner, forskningsmiljøer til et dialogmøte for å få råd og innspill om videreutvikling av klimapolitikken. Jeg har tro på dialog, og dagens konferanse har gitt mange gode innspill, sier Sundtoft.

I tillegg annonserte Sundtoft at regjeringen vil starte å utrede hensiktsmessigheten ved en klimalov.

- Vi vil vurdere de ulike elementene som ligger i den danske og engelske klimaloven opp mot norske forhold. Ideen om en uavhengig, rådgivende komité og en jevnlig rapportering til Stortinget, er elementer i det danske og britiske systemet som vi må se nærmere på. Vi får se hva utredningen konkluderer med når den tid kommer, sier Sundtoft.

Grønn skattekommisjon

Den grønne konkurransekraften må bygges og stimuleres. Derfor vil regjeringen sette ned en ny, grønn skattekommisjon. Kommisjonen skal komme med forslag om å vri skattesystemet slik at vi belønner mer miljøvennlig forbruk. Omleggingen skal bidra til å nå målene i klimaforliket.

- Det arbeidet blir viktig for å få til et grønt skifte, konkluderer Sundtoft.

Samspill i energisektoren

Olje- og energiminister, Tord Lien, påpeker at petroleumsindustrien har et ansvar for at verden skal utnytte ressursene innen olje og gass på en måte som gir økonomisk vekst og utvikling.

Norge er en stor energinasjon. Vi har Europas høyeste fornybarandel, og vi har sett oss enda høyere mål. Det krever at vi er villig til å bygge ut mer fornybar energi. Vi skal også lede an i arbeidet med å utvikle teknologi og metoder som gjør at vi får mest mulig ut av våre fornybare ressurser. Samtidig er vi en produsent av olje og gass. For at verden skal kunne utnytte disse ressursene på en måte som gir økonomiske vekst og utvikling, er vi også nødt til å produsere dem på best mulig måte. Derfor er den norske petroleumsvirksomheten underlagt et av verdens strengeste miljøregimer, sier Lien.