Regjeringen vil foreslå å endredagens konsesjonsregime slik at aktører som ønsker å etablere oppdrettsanlegg på land ikke lenger skal måtte betale flere titalls millioner kroner for en konsesjon.Fra nyttår vil søknader - og tillatelsene bli helt gratis.

- På ett område har vi, om ikke sakket akterut, så i alle fall ikke vært så ajour i forvaltningen. Og det er innen landbasert oppdrett, forklarer fiskeriministeren, ifølge DN.no.

- Med det forslaget vi kommer med i stortingsmeldingen, der det kan gis tillatelser fortløpende, blir vi konkurransedyktige med landene rundt oss. Det er en god nyhet både for hele landet. Og med dette legger vi også til rette for utvikling vår høyt kvalifiserte leverandørindustrien som kan levere utstyret som trengs for oppdrett på land, sier Aspaker.

Les hele saken her.