Høyre var sentral i fremforhandlingen av den politiske avtalen som ligger til grunn for Grunnlovsforslagene, det såkalte Kirkeforliket, inngått mellom alle partier på Stortinget 10.april 2008.

- Høyre er opptatt av at Den norske kirke skal få styre seg selv som selvstendig trossamfunn. Det er dette endringene i Grunnloven bidrar til, sier Svein Harberg, Høyres kirke- og livssynspolitiske talsmann.

Den norske kirke vil fortsatt ha en sterk posisjon i det norske samfunnet. Hensikten med grunnlovsendringene er ikke å endre på dette, men å bygge opp under Kirkens posisjon som et selvstendig trossamfunn, blant annet ved at Kirken nå selv får ansvaret for å tilsette biskoper og proster.

Som et resultat av behandlingen av grunnlovsforslagene, må det også gjøres endringer i Kirkeloven. Denne saken er nå til behandling i Stortingets kirke-, utdannings- og forskningskomité. Svein Harberg er saksordfører for saken.

Du kan lese mer om Grunnlovsendringene her.

Høyres livssynspolitiske utvalg leverte tidligere i år sine anbefalinger til partiet, som du kan lese her.