Finansavisen skrev onsdag at 19 medlemmer av konsernledelsen i de statseide selskapene DnB og Statoil deler pensjonsavtaler med en nåverdi på 380 millioner kroner.

Reagerer på gullpensjonene

- Jeg reagerer på disse gullpensjonene, sier Sanner til Finansavisen.

- I Norge har vi jobbet med reformer av pensjonssystemet siden 2000-tallet. At det har tatt så mange år å sette en stopper for disse gullpensjonene i disse selskapene er urimelig, påpeker han.

Onsdag sendte Sanner et skriftlig spørsmål til statsministeren. Her skriver han blant annet "Folketrygden er reformert for å dempe veksten i pensjonsutgiftene. Vanlige folk må jobbe lenger for å oppnå samme pensjon som før. Samtidig fremkommer det, blant annet i Finansavisen 13. juni at ledelsen i flere statskontrollerte selskaper har gullpensjoner".

Syv år uten å gjøre noe

- Statsministeren har selv vært med på å utarbeide pensjonsreformen, og nå har han sittet i syv år, uten å sørge for begrensninger. Det synes jeg er skuffende, sier Sanner, som spør statsministeren hvordan han forholder seg til gullpensjonene.

- Gullpensjonene er et større problem enn lederlønningene. Pensjonsavtalene er vanskeligere å forklare, ettersom vanlige folk har måttet akseptere store kutt i pensjonen sin, påpeker han.

Les hele saken i torsdagens utgave av Finansavisen.