Etter en god debatt og votering gikk delegatene enstemmig inn for en liste med kandidater vi kan være stolte av. Fra talerstolen var det gjennom debatten helt klart at forsamlingen mente listen besto av godt kvalifiserte representanter, som alle vil gjøre en god jobb med å fremme Hedmark på tinget.

En åpen og god prosess ledet frem til listen, og for første gang har Hedmark Høyre også hatt en votering blant samtlige medlemmer, både digitalt og pr post. Mer enn 40% av medlemmene responderte, og engasjementet har vært stort. Listen har en god fordeling av representanter fra store deler av fylket, og består av 7 kvinner og 6 menn.

Hedmark Høyres liste ble som følger:

1. Gunnar Gundersen, Åsnes

2. Rangdi W. Krogstad, Ringsaker

3. Kristian Tonning Riise, Stange

4. Berit Nordseth Moen, Tynset

5. Frode Knutzen Midtlund, Elverum

6. Anne Mette Øvrum, Sør-Odal

7. Eli Wathne, Kongsvinger

8. Anna Molberg, Hamar

9. Lise Berger Svenkerud, Våler

10. Yngve Sætre, Elverum

11. Rune Øygarden, Ringsaker

12. Sissel Frang Rustad, Åmot

13. Kjell Magne Nordvi, Grue