Stortingsmeldingen ”læring og felleskap” setter fokus på tidlig innsats i skolen. Dette er en prioritering vi støtter. Vi må få slutt på vent-og-se holdningen i skolen, og det må settes inn større ressurser til kompetanseheving hos lærerne og mer av PP-tjenestens tid må frigjøres til arbeid i skolen der elevene og lærerne er.

- Vi trenger en snuoperasjon som gjør at elevene fra skolestart får ekstra hjelp uten å måtte gå veien om utredning og diagnostisering, sier Elisabeth Aspaker.

Det er mye verdifull spesialpedagogisk kompetanse i PP-tjenesten. Etter Høyres mening går ikke meldingen langt nok i å foreslå tiltak for å redusere byråkratiet. Det er vel og bra å fjerne kravet om halvårsrapport, men det er på ingen måte nok. Vi må ta tidstyvene i skolen, inkludert i spesialundervisningen.

Høyre går i mot regjeringens forslag om frivillig språkkartlegging for treåringene i barnehagene. Tiltaket er ikke treffsikkert fordi det skal være frivillig og alle barn går ikke i barnehage.

- Regjeringen burde her lytte til Høyre som har foreslått obligatorisk språkkartlegging av alle barn ved fireårskontrollen på helsestasjonene, fortsetter Aspaker.

Lovfesting av assistentenes rolle og oppgaver er en total avsporing i denne debatten. God oppfølging av elever med spesielle behov krever godt kvalifiserte pedagoger for å sikre kvaliteten i spesialundervisningen. Med sitt forslag hvitvasker regjeringen assistentbruk i stedet for å ta et oppgjør med den utbredte bruken av assistenter i spesialundervisningen.

- Det er avgjørende at vi nå holder fokus på den enkelte elev og ikke systemet. Målet må være å sette inn hjelp og tiltak for elever som sliter uten at det skal være nødvendig å gå tunge runder med diagnostisering og tidkrevende utredninger, sier Aspaker.