- Det er åpenbart at hun elsker å hamre løs på Hanssen, men saken er langt mer alvorlig enn at en tidligere statsråd har skiftet side. Saken handler om at gode tilbud kan gå tapt. Halvorsen bør ta varselet om stengning som et nødrop og starte dialog, sier Sanner i et intervju med ANB-NTB.

Han mener regjerings forslag til regulering av lønn og utbytte i de privateide barnehagene er i strid med det brede barnehageforliket.

- De private barnehagene ble invitert med på en nasjonal dugnad for at alle barn skulle få et tilbud. Nå dolker regjeringen de private i ryggen. Det er et klart brudd på forliket, sier Høyres nestleder.

Les hele saken i Romerikes Blad.