Hele handlingsplanen finner du til høyre i artikkelen.

Mer enn 99 prosent av alle bedrifter har færre enn 100 ansatte - disse står for halvparten av verdiskapingen i norsk næringsliv. Bedrifter med færre enn 20 ansatte står for 23 % av verdiskapingen.

De små bedriftene er viktige både for norsk økonomi og som arbeidsgiver for veldig mange arbeidstakere. De små bedriftene har dessuten muligheten til å vokse og bli store og gi flere mennesker arbeid i fremtiden. Fra 1997 til 2007 ble 95 små bedrifter store (mer enn 100 ansatte). Sysselsettingseffekten var betydelig, og bedriftene gikk fra 746 ansatte til 21.283 ansatte!

Høyre vil gjøre det lettere for bedriftene å konsentrere seg om det de skal jobbe med!

For Høyre har alltid en langsiktig og stabil økonomisk politikk vært den viktigste næringspolitikken. Norske bedrifter er rammet av den internasjonale finanskrisen. Derfor vil Høyre løpende vurdere tiltak for å trygge jobbene. Det innbefatter midlertidige skatte- og avgiftslettelser og skatteutsettelse. Vi ønsker også å gripe tak i utfordringer som småbedriftene alltid står overfor, og legger derfor frem "Høyres løfter til Norges små bedrifter".