Ny hederspris

Regjeringen har i år etablert en ny hederspris for kommuner som har gjort en ekstraordinær innsats med boligsosialt arbeid. Den første kommunen til å motta hedersprisen er Høyrestyrte Drammen.

- Drammen har blitt kjent for sin ekstraordinære satsing på byutvikling. Dette har vært et langsiktig løft for byen, som vi har høstet priser for. Når vi nå får en nasjonal pris for vårt boligsosiale arbeid i Drammen – en hederspris som deles ut for første gang, så varmer det virkelig,sier ordfører Tore Opdal Hansen, som understreker at kommunen betyr mest – for dem som trenger den mest.

Flere gode tiltak

Drammen kommune har snudd alle steiner i jobber for å få flere mennesker inn i bolig og kan vise til flere vellykkede prosjekter. Et av disse prosjektene er fra leie til eie.

- Kommunen har kjøpt en rekke nye boliger til sosial boligutleie, samtidig har tidligere kommunale boliger blitt solgt videre til leietakerne. Prosjektet fra leie til eie, har sørget for mange nye boligeiere i Drammen, som på egenhånd ikke kunne fått seg en bolig, Sier Opdal Hansen.

Ordfører Opdal Hansen trekker også fram prosjektet BO7 som har erstattet det tidligere natthjemmet.

- Med BO7 gir vi faste leiligheter til rusmiddelavhengige som ellers hadde vært bostedsløse. BO7 er et heldøgnsbemannet lavterskel boligtilbud som gir en trygg og stabil bosituasjon og som bidrar til mestring for de som har rusproblemer. Vi har allerede etablert 24 leiligheter og 8 nye vil være klare til sommeren, sier han.

Fornøyd med ros

Tore Opdal Hansen er fornøyd med at staten gir kommunen ros og hederspris for det viktige arbeidet

- Tildelingen av ”Statens pris for boligsosialt arbeid” til Drammen er en anerkjennelse av det arbeidet vi gjør for de mange som trenger ekstra hjelp fra kommunen for å mestre hverdagen.En egnet bolig er en grunnleggende forutsetning for et godt liv. Ikke alle er i stand til å tilegne seg bolig på egen hånd. Det er de kommunen ønsker å tilgodese i sitt boligsosiale arbeid. Det boligsosiale arbeidet i Drammen er utført på en slik måte at vi har fått en nasjonal hederspris for det. Det er en stor anerkjennelse til de folkevalgte og de ansatte i kommunen som har gjort jobben, avslutter han.

Du kan lese mer om boligtiltakene til Drammen kommune, på kommunen sine nettsider

Les også nettsaken til Drammens tidende