- NHO sin bedriftsundersøkelse med 1600 svar fra bedrifts-Norge viser at Høyres forslag har full støtte fra NHO bedriftene, sier nestleder Jan Tore Sanner. Hele 6 av 10 bedrifter mener det er det viktigste skattepolitiske tiltaket i dagens situasjon.

- Det er krevende tider for private bedrifter og de ansatte i hele landet. I 2009 vil norsk økonomi oppleve reell nedgang for første gang på 20 år. Arbeidsledigheten anslås å doble seg til over 5 prosent i 2010 som betyr at 60.000-70.000 flere kan miste jobben det neste året.

- Den ekstraordinære sitasjonen som er oppstått på grunn av finanskrisen krever nye tiltak for å trygge jobbene. Derfor har Høyre foreslått å redusere arbeidsgiveravgiften med 2,5 prosentpoeng for alle bedrifter, avslutter Sanner.

Fakta:
Høyre vil redusere arbeidsgiveravgiften med 2,5 prosentpoeng.

Arbeidsgiveravgiften er en "avgift" på de ansatte i bedriften. Det gir press på lønnsomheten og gjør det vanskeligere å beholde gode medarbeidere. Høyre vil trygge jobbene og foreslår å kutte arbeidsgiveravgiften med 2,5 prosentpoeng. Tiltaket bør i første omgang gjelde i ett år fra 1.juli 2009, og reduserer norske bedrifters kostnader med rundt 11,6 mrd kroner.