Høyres nestleder Bent Høie legger vekt på at de fire borgerlige partiene har blitt enige om å kreve at det utarbeides en nasjonal helse- og sykehusplan for 2013, skriver Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

– Vi trenger en konkret plan for investeringsbehovet og kravene til forskjellig innhold i sykehusene, sier Høie til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Høie ønsker også å gjeninnføre en nøytral momsordning der private tilbydere ikke lenger blir diskriminert økonomisk fra for eksempel vasketjenester. På den måten kan det neste år bli 400 millioner kroner mer til helsetjenester.

Her er noen av de andre områdene de fire partiene er enige om:

 • Økt låneramme for større investeringer, økes fra 50 til 70 %.
 • Egen rentekompensasjonsordning for IKT infrastruktur i Helseforetakene og kommunene
 • Mer penger til sykehusenes hovedoppgave – pasientbehandling
 • Nasjonal Helse- og sykehusplan
 • En granskningskommisjon for hovedstadsprosessen
 • Løfte rusavhengige og redusere behandlingskøene
 • Sikre at rusavhengige får et bedre tilbud i kommunene
 • Etablere et prosjekt for å få ned køene for rusbehandling
 • Opptrappingsplan innenfor rehabilitering og habilitering.
 • Sykehjem og heldøgns pleie- og omsorg
 • Bedre livshjelp ved livets slutt
 • Etableres tverrfaglige diagnosesenter for kreft i alle helseregioner.
 • Etablere en ordning der de pengene som er satt av til legemiddelbruk på blåresept ordningen og som ikke blir brukt på grunn av lavere priser overføres til et fond til finansiering av nye innovative legemidler i tidlig fase.