Det har Høyre på fylkestinget valgt å bruke sine ekstra folkehelsemidler på til å styrke helsesøstertjenesten i de videregående skolene selv om helsesøstertjenesten i utgangspunktet er kommunenes ansvar.

Erfaringen fire år etter viser at de hadde rett. Skolene og elevene melder tilbake om lengre åpningstider, bedre tilgjengelighet og økt tilfredshet om tilbudet. En god helsesøstertjeneste er en viktig del i arbeidet mot frafall i den videregående skolen.

Les mer her.

For mer informasjon,kontakt: Akershus Høyre på akershus[at]hoyre.no eller 22829000.