Debattinnlegg av Ine Eriksen Søreide, Leder av Stortingets utenriks- og forsvarskomite, Høyre

Gjennom året som har gått har jeg på vegne av Stortinget hatt gleden av å delta på alle medaljeseremoniene og hjemkomstparadene i Forsvaret. Jeg ser hvor viktig dette er for den enkelte soldat, for fellesskapet og kameratfølelsen og for Forsvaret som helhet. Ekte heder og ære er viktig og velfortjent. Jeg er stolt av våre soldater og den jobben de gjør.

Jeg vil berømme Forsvaret for å styrke sitt eget veteranarbeid. Det er opprettet en egen veterantjeneste som nå gjøres til en permanent organisasjon og vi har en synlig og markant veteraninspektør. Mye er gjort, men mye gjenstår. Ikke minst ser vi dette i den enkeltes møte med sivil forvaltning og helsevesen. Overgangen fra Forsvaret til hverdagen kan bli vanskelig.

Forsvarets veteraner bringer med seg verdifulle erfaringer og kunnskaper fra et viktig og ofte risikofylt oppdrag på vegne av den norske stat og det norske samfunnet. De fleste veteraner klarer seg svært godt, men enkelte kommer hjem med synlige og usynlige skader. Vi vet også at mange opplever tunge tider og at vanskene kan dukke opp lenge etter hjemkomst. For disse veteranene må vi løfte og tilpasse det hjelpeapparatet de møter.

Som samfunn må vi anerkjenne de viktige oppgavene og risikoen i soldatyrket gjennom godtgjørelser som står i samsvar med dette. Når noen ofrer egen helse, må vi sørge for at han eller hun settes i stand til å leve et mest mulig fullgodt liv gjennom økonomisk kompensasjon og gjennom god ivaretakelse fra det offentlige hjelpeapparatet.

Dette temaet engasjerer meg sterkt, jeg vet at det engasjerer forsvarsministeren, og det engasjerer ikke minst soldatene og deres pårørende. Bare den siste uka før jul mottok jeg et støtteopprop for veteransaken med over 600 underskrifter. Hvordan vi behandler våre veteraner sier veldig mye om oss som samfunn. Vi har kommet et godt stykke på vei i vår ivaretakelse av Forsvarets veteraner, men i denne sammenhengen er det likevel ikke godt nok. Som veteranene selv sier: Det handler om å komme helt hjem.