Regjeringen vil i sitt forslag til ny nasjonal transportplan for de neste 10 årene gi jernbanen et historisk løft, mens vedlikehold prioriteres foran store nye veiprosjekter. Det går frem av lekkasjer fra planen onsdag.

Høyre mener satsingen på jernbane er riktig, og i tråd med det som er avtalt i klimaforliket mellom regjeringspartiene og Høyre, Venstre og Krf på Stortinget. Men satsingen på vedlikehold og trafikksikring av veier, fremfor utbygging av nye veier, er ifølge Trond Helleland i transport- og kommunikasjonskomiteen "helt katastrofal".

- Det vil være å skusle bort en historisk mulighet vi har nå for å investere i infrastruktur. Det er ingen tvil om at vi frem til 2020 vil ha ekstremt god økonomi, i og med at oljefondet er på topp og eldrebølgen ikke slår inn før etter 2020, sier han.

Les hele saken hos Aftenposten.