- Jeg er utrolig glad og ydmyk for den tilliten landsmøtet har vist meg i dag. Unge Høyre har vist at vi kan ha en skikkelig og ryddig konkurranse om vervene og samles for vår felles politikk etterpå. Når landsmøtet heves i morgen, starter arbeidet for valgseier i 2011.

Landsmøtet valgte Rolf Erik Tveten fra Sør-Trøndelag og Camilla Strandskog fra Oslo til første og andre nestleder.

I tillegg ble Rogalands Peder Sjo Slettebø, Buskeruds Iselin Haugo, Østfolds Fredrik Punsvik og Hordalands Paul Joakim Sandøy valgt til Unge Høyres sentralstyre.