- Dette har vært en vanskelig beslutning. Etter en helhetsvurdering, og med utgangspunkt i at det ikke har vært politisk kontakt mellom Norge og Kina siden 2010, har jeg kommet til at det ikke vil være riktig av norske myndigheter å møte Dalai Lama, sier utenriksminister Børge Brende.

Utenriksdepartementet har i dag informert Den norske Tibetkomiteen om at representanter for norske myndigheter ikke vil møte Dalai Lama i forbindelse med hans forestående besøk til Norge.

- Det er uheldig for Norge at det ikke er normal kontakt mellom landene, og etter mitt syn heller ikke i Kinas interesse. Vi arbeider systematisk og langsiktig for å reetablere normal kontakt med Kina. Et møte mellom norske myndigheter og Dalai Lama vil gjøre det vanskeligere å normalisere forholdet og føre til at det tar enda lengre tid. Vi må unngå en ytterligere forverring av forholdet. Dette må vi være ærlige og åpne om, sier Brende.

På svar til spørsmål i spørretimen onsdag 23. april sa Utenriksministeren følgene:

- Norge er i en unikt vanskelig situasjon når det gjelder forholdet til Kina.

- Jeg vet ikke om noe annet vestlig land som ikke har hatt politisk kontakt med Kina på nærmere fire år. Jeg vet ikke om noe annet vestlig land som ikke kan ta opp menneskerettigheter direkte med Kina. Jeg vet ikke om noe annet vestlig land som ikke kan diskutere de store klimautfordringene, jeg vet ikke om noe annet vestlig land som ikke kan sitte ned med Kina og diskutere med landet, som et fast medlem av sikkerhetsrådet, utfordringene i Syria. Hvordan skal vi adressere sult i Sahel. Hvordan skal man forholde seg til atomvåpenprogrammet i ulike land, og nedrustningsspørsmål.