Stoltenberg-utvalget la onsdag fram en rapport om hjelpetilbud til rusavhengige.

- Erfaringen fra de landene som har prøvd heroinutdeling, tilsier at dette ikke vil være et tilbud til de mest slitne og ressursvake, slik utvalget hevder i sin rapport. Behovet for hyppig utdeling av heroin gjør det nemlig krevende for mange tungt belastede rusavhengige å følge opp.

Høie mener imidlertid det er bra at Stoltenberg-utvalget støtter Høyres syn på behovet for et samfunnsløft for rusavhengige. Høyre vil sørge for raskere og bedre behandling for de mange som ber om hjelp til å bli rusfrie.

- Under Stoltenberg-regjeringen har køen av rusavhengige som venter på hjelp, økt til 4300 mennesker, og ventetiden for rusbehandling har økt betydelig. Det er svikt i alle ledd. Derfor må tilbudet styrkes betydelig, slik at denne gruppen får bedre hjelp, sier Høie.

Erling Lae har sittet i Stoltenberg-utvalget, men tok dissens på forslaget om å gi rusavhengige heroin.

Se Helsedepartementets egen pressemelding og videoreportasje her.