I dag venter om lag 4000 rusavhengige på behandling, og noen av dem dør i køen. De aller fleste av disse ønsker seg en rusfri tilværelse, ikke heroinutdeling. Ventetiden for behandling har økt betydelig under den rødgrønne Regjeringen og er nå minimum tre måneder for langtidsopphold i Helse Sør-Øst. Samtidig er tilbudet redusert med 69 plasser i private institusjoner i samme helseregion.

- Regjeringen har fått ramsalt kritikk av brukere, fagfolk og organisasjoner som Frelsesarmeen for sin manglende innsats for rusavhengige. De rødgrønnes snakk om det varme fellesskapet har i virkeligheten blitt en kald skulder overfor noen av de aller dårligst stilte i vårt samfunn, sier Høyres helsepolitiske talsmann Inge Lønning.

En begrenset problemstilling
- Sett i lys av de enorme utfordringene vi har med å sikre rusbehandlingen for alle som trenger det, er spørsmålet om heroinutdeling en begrenset problemstilling. Enkelte land har forsøkt utdeling av heroin til tungt belastede rusavhengige som ikke kan gjøre seg nytte av annen behandling.

- Det er både positive og negative erfaringer med ordningen, og den innebærer mange dilemmaer. Det er vanskelig å forsvare at samfunnet skal sponse bruk av et rusmiddel som skaper store helsemessige og sosiale problemer for den rusavhengige og deres familie, sier Lønning, og understreker at det offentlige først og fremst må gjøre mer for å hjelpe det store flertallet som desperat forsøker å komme ut av sin rusavhengighet.

- I tillegg må vi gi bedre omsorgstilbud til de som ikke er i behandling, samt bedre ettervern og oppfølging etter behandling.

Regjeringen gjør for lite for de rusavhengige
- Det foreslås økte bevilgninger til rusbehandling i statsbudsjettet for 2009, men dette retter ikke opp den dårlige innsatsen fra statsråd Hansen og den rødgrønne regjeringen i de to foregående årene. Med et flertall på Stortinget og 180 milliarder kroner mer å rutte med en den foregående regjering, burde mer vært gjort for de rusavhengige og deres pårørende, sier Inge Lønning.

- De rødgrønne har stemt ned forslag fra Høyre om å la rusavhengige få dekket behandling i private institusjoner med ledig kapasitet. De har heller ikke støttet våre forslag om økte bevilgninger til rusbehandling.