Leilighetene er finansiert av beboerne og deres foreldre, med lån fra Husbanken. Det er også foreldregruppen som stått for mye av planleggingen og prosjekteringen av boligene. Foreldrene rettet en stor takk til tidligere ordfører Odd Reinsfelt for hans gode støtte i planleggingsfasen og til arkitekt Beate Bruun fra LPO, entreprenør Senterbygg, kommunens saksbehandlere, Husbanken og prosjektleder Erik Einekjær.

Les mer på Bærum kommunes hjemmesider.