Senterpartiet har programfestet at partiet i denne fireårsperioden «viser ansvar ved å gå imot åpning av oljeboring i Lofoten og Vesterålen og prioriterer livet i havet». Nå åpner Senterpartiets parlamentariske nestleder, Ola Borten Moe, for oljeleting i disse havområdene under visse betingelser.

- Jeg håper at Ola Borten Moe ikke blir sablet ned og kneblet av sin egen partiledelse, men at hans utspill vil bli starten på en ny debatt i Senterpartiet, sier Jan Tore Sanner.

Ola Borten Moe stiller tre betingelser for at han skal kunne godta oljeutvinning i nord. For det første må Statoil bevise at de tar sikkerhet, miljø og klima mer på alvor, dernest må det sikres at arbeidsplasser tilfaller Nord-Norge, og oljevernberedskapen må styrkes.

- Dette er i all hovedsak også de krav Høyre har stilt hele tiden, opplyser Sanner.

Les hele saken her.