”Det er nå arbeidet med å få ned sykefraværet virkelig begynner” (Hanne Bjurstrøm 2010)

- Dette er fullstendig historieløst av arbeidsministeren. Vi har hatt en IA-avtale i 8 år uten at sykefraværet har gått ned. Det er dette som må være utgangspunktet for denne runden og statsråden burde vist politisk lederskap og pekt på nye løsninger, sier Torbjørn Røe Isaksen.

Høyre støtter forslagene om tidligere og tettere oppfølging. Dette har vi også foreslått hvert eneste år siden 2006, mens regjeringen har sittet på gjerdet.

- Det er vanskelig å si om målsetningen vil nåes denne gang, rett og slett fordi dette forutsetter et Nav som fungerer. Dette legger et betydelig ansvar på regjeringen for å få Nav-reformen til å fungere, sier sosialpolitisk talsmann Torbjørn Røe Isaksen.