Fra Erna Solberg:

Vi har i dag avsluttet sonderingene mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre. Sonderingene har vært ført med åpenhet og gjensidig respekt, og har bragt de fire partiene nærmere hverandre og bidratt til viktige politiske avklaringer og utforming av felles prosjekter. Jeg vil gi honnør til alle partilederne for at vi har lykkes med dette og jeg vil takke Siv, Knut Arild og Trine, og de andre i sonderingsdelegasjonene for gode og konstruktive samtaler.

Jeg har gjennom mange år sagt at vi ønsker en så bred borgerlig regjering som mulig. Jeg har vært tydelig på at uansett hvem som skal i regjering, så skal en ny regjering baseres på et samarbeid mellom alle fire partier. Det er fordi alle partiene som har forpliktet seg til et regjeringsskifte også må få politisk gjennomslag.

I dag har vi presentert en historisk samarbeidsavtale inngått mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre. Samarbeidspartiene er enige om at vi har et felles ansvar for å forvalte det flertallet velgerne har gitt oss.

Selv om vi har hatt konstruktive samtaler og nærmet oss på flere politiske områder har KrF og Venstre kommet frem til at de ikke ser et grunnlag for å være med i regjering nå. Høyre og Frp starter nå reelle forhandlinger om en regjeringsplattform og dannelse av en ny regjering. Dette markerer ikke slutten på et samarbeid mellom de fire partiene, men snarere starten på et nytt og forpliktende samarbeid.

Samarbeidspartiene er enige om en sterk og omfattende avtale som viser partienes felles verdigrunnlag, felles prosjekter og politikk. Denne vil ligge til grunn for de videre regjeringsforhandlingene og samarbeidet mellom en ny regjering og partiene som er med i avtalen.

Samarbeidsavtalen er den mest omfattende og forpliktende avtale noen regjering har hatt med andre partier. Det sikrer at den nye regjeringen blir handlekraftig og gir forutsigbarhet og stabilitet, og den sikrer KrF og Venstre innflytelse.

Her finner dere den omfattende samarbeidsavtalen. Alle partiene har måttet gi noe for å få gjennomslag for viktige saker. Vi har fulgt opp det som har vært Høyres viktigste saker i valgkampen. Samarbeidspartiene er enige om et lærerløft for å gi elevene mer kunnskap i skolen, vi er enige om en helsepolitikk som skal gi bedre kvalitet og kortere helsekøer, vi er enige om å bygge mer vei og kollektiv raskere og vi er enige om en politikk som vil skape trygge arbeidsplasser.