Og for første gang ble det en kvinne: Gunn Marit Helgesen (53) fra Telemark og Porsgrunn ble enstemmig valgt etter at valgkomitèen, etter lang tids tautrekking, la frem sin innstilling om ”avtalevalg” hvor Høyres Gunn Marit Helgesen var innstilt som ny KS-leder.

Gleder seg

Gunn Marit er fylkesleder i Telemark Høyre, har vært fylkesordfører i Telemark i åtte år (2003-2011) og har lang erfaring fra KS, blant annet gjennom å være medlem av Hovedstyret de siste fire år.

Gunn Marit Helgesen sier til www.hoyre.no at hun gleder seg til å ta fatt som ny KS-leder: ”Dette er en av Kommune-Norges mest spennende politiske posisjoner. Min ambisjon er å være en vaktbikkje for å sikre at kommunene har handlefrihet og handlingsrom til å gjøre det de mener er riktig.

Lokale behov

Kommunene må få lov til å gjøre sine egne valg. ”Den som har skoen på, vet best hvor den trykker”, og derfor må sentrale myndigheter ha tillit til og respekt for lokalpolitikernes egne valg. Kommunenes tjenester må kunne skreddersys ut fra lokale forhold og behov. Ensartete A 4-kommuner over hele landet løser ikke fremtidens utfordringer”, sier Gunn Marit.

Og hun fortsetter: ”Kommune-Norge er nå grundig lei sentralstyring, detaljstyring og overprøving i smått og stort fra fra ulike departementer, direktorater og tilsyn. Vi ønsker frihet. Jeg tar derfor gjerne i mot invitasjonen til samarbeid fra Statsministeren under Landstinget, men da forutsetter jeg at han er lydhør overfor disse tydelige signalene fra et samlet Kommune-Norge”, avslutter Gunn Marit Helgesen.