- Bosetting av flyktninger er et prioritert område for denne regjeringen, og derfor er det ekstra gledelig å se at arbeidet har gitt resultater. Ikke minst viser det at kommunene rundt om i landet tar sosiale medansvar på alvor, og det fortjener de ros for. Nå gjenstår fortsettelsen av arbeidet med raskt å integrere flytningene i lokalsamfunn, skole og arbeide, sier Ingjerd Schou i kommunal- og forvaltningskomitéen.

Det siste året har regjeringen satt i gang flere tiltak for å sikre økt og raskere bosetting av flyktninger:

  • Økt integreringstilskuddet til kommunene og rammen for boligtilskuddet.
  • Sendt brev til alle landets kommuner med oppmoding om bosetting.
  • Hatt bosettingsmøter med representanter fra rundt 50 kommuner fra hele landet
  • Satt i gang prøveprosjekt der fylkesmannen i Hordaland og Østfold overtar deler av ansvaret med bosetting av flyktninger.

- Målet nå er å bosette enda flere flyktninger i 2015. Fortsatt venter nesten 5000 flyktninger med lovlig opphold i asylmottak på å starte sine liv ute i en kommune. I 2015 må kommunene bosette minimum 10000 flyktninger, sier Ingjerd Schou.

Økt bosetting har også ført til at tallet på flyktninger i mottak har minket. 504 færre bosettingsklare flyktninger satt i norske asylmottak ved utgangen av 2014 sammenliknet med året før.