Statsministeren innledet med å understreke det historiske flertallet velgerne ga borgerlige siden ved valget. Hun understreket av flertallet skal Venstre, KrF, Høyre og FrP forvalte i fellesskap, og at regjeringen legger samarbeidsavtalen og Sundvolden-plattformen til grunn for sitt arbeid.

- Regjeringens verdiforankring ligger i rettsstatens og demokratiets prinsipper, og den kristne og humanistiske kulturarv. Regjeringen vil bygge sin politikk på frihet og tillit til innbyggerne. Et bedre samfunn vokser ut av skapertrang og virkelyst, innledet Solberg.

I fortsettelsen redegjorde statsministeren for innholdet i de politiske prosjektene regjeringen har satt opp:

- Konkurransekraft for norske arbeidsplasser

- En enklere hverdag for folk flest

- Kunnskap gir muligheter for alle

- Regjeringen vil bygge landet

- Trygghet i hverdagen og styrket beredskap

- Et velferdsløft for eldre og syke

- Et sterkere sosialt sikkerhetsnett

- Levende lokaldemokrati

Se Høyre-FrP-regjeringens politiske plattform her.