Antall nye medlemmer er nesten på linje med rekordåret 2011, og 2,5 ganger så høyt som valgkampen 2009. Antall betalende medlemmer er historisk høyt, og mer enn 10.000 flere enn i 2009.

Høyre har per nå mer enn 35.000 medlemmer, og det er de siste månedene vervet eller kommet til over 5.600 nye medlemmer. Bare i august og september kom det 1.700 nye medlemmer.