Du kan hjelpe jordskjelvofrene gjennom å gi pengestøtte til én eller flere av de norske hjelpeorganisasjonene:

Norsk folkehjelp:
Kontonummer: 9001.05.00000 eller givertelefon 820 44 750 (200,-)
Les mer her

Røde Kors:
Kontonummer: 8200.06.08331 eller givertelefon 820 44 001 (200,-)
Les mer her

Kirkens Nødhjelp:
Kontonummer: 1602.40.26535 eller givertelefon 820 44 004 (200,-)
Les mer her

Felles innsamling Plan Norge, Care og UNICEF:
Kontonummer: 5005.07.00000 eller givertelefon 820 44 011 (200,-)
Les mer her

Leger uten grenser:
Kontonummer: 5010.05.53500 eller givertelefon 820 44 703 (200,-)
Les mer her

Redd Barna:
Kontonummer: 8200.01.05453 eller givertelefon 820 44 789 (200,-)
Les mer her