-Boligskatten må opp er hans mantra. Skattesystemet er langt fra perfekt. Men Gjedrems analyse blir for teoretisk, for enkel og for risikabel. Høyere boligskatt vil neppe gi lavere inntektsskatt, men heller høyere offentlige utgifter og en samlet høyere beskatning. Jeg mener vi betaler nok skatt.

Les hele innlegget i Jan Tores blogg