Det sa statsminister Erna Solberg (H) til Høyres Kommunalkonferanse i Tromsø lørdag. Hun pekte på de fire viktige prioriteringene til Høyre:

  1. Vi skal satse på mennesker for å bygge kunnskapssamfunnet.
  2. Vi skal skape trygge arbeidsplasser med en bærekraftig utnyttelse av naturressursene.
  3. Vi skal bygge landet med infrastruktur for at det skal bli enklere å sende varer inn og ut av landet, og komme seg til og fra jobb.
  4. Og vi skal gjennomføre et løft for eldre og syke.

- Dette er viktige saker for Høyre i lokalvalget neste år.Disse fire prioriteringene er også viktige for Høyre i regjering.Det er ikke tilfeldig. Den beste politikken skaper vi sammen.Når stat og kommune samarbeider blir resultatene aller best, sier Solberg.

I 2014 har Høyre-Frp-regjeringen gjennomført et historisk løft for etter- og videreutdanning av lærere. Staten tar en større del av kostnaden, men det er kommunene som gir lærerne endelig godkjenning.

I år er satsingen på næringsrettet forskning større enn noen gang.

- Men som vi ser i Tromsø, i Stavanger, i Ulsteinvik, i Asker og mange andre steder over hele landet – gode vertskommuner er en forutsetning for å drive attraktivt næringsliv.

I sommer ble E18 åpnet fire måneder før tiden etter at regjeringen innførte doble skift.

- Men det viktigste for å drive frem nye veiprosjekter raskt er gode lokale prosesser og lokal enighet.

I år har regjeringen prioritert et kvalitetsløft i eldreomsorgen.

- Men de beste eksemplene på god eldreomsorg kommer fra lokale initiativ.

- Det gjør en forskjell at Høyre sitter i regjering, og at over halve Norge bor i en Høyre-styrt kommune. Vi har en unik mulighet til å påvirke folks hverdag.Vi har gjort mye. Vi griper sjansen. Men – vi er ikke fornøyde, sier Solberg.

- Mye er veldig bra i Norge i dag. Men vi har enkelt sagt to store utfordringer som vi sammen skal møte i fremtiden.Den første er at vi må styrke konkurransekraften og skape trygge fremtidsrettede arbeidsplasser når inntektene fra olje- og gassindustrien blir mindre.Den andre er at vi må tette hull i vårt sosiale sikkerhetsnett. Vi må fange opp de menneskene, de gruppene, som vårt velferdssamfunn ikke følger godt nok opp i dag.Derfor skal vi fortsette å forenkle, fornye og forbedre Norge.Vi må løse vanskelige oppgaver i dag for å gjøre fremtiden enklere.Den jobben må vi gjøre sammen.

Erna Solberg ønsker derfor at blikket rettes fremover og sørge for at vinner lokalvalget i 2015 og forblir Norges ordførerparti nr. 1.

- Skal Høyre lykkes med å gjennomføre vår politikk, så må vi lykkes i lokalvalget.Det betyr at vi må brette opp ermene og gjøre oss klar for valgkamp.Høyre har mye å være stolt av mindre enn et år inn i vår regjeringsperiode.Vi leverer det vi har lovet, og det skal vi stå oppreist for og møte kritikk med rak rygg og gode argumenter, sier Solberg, før hun fortsetter:

- Tar vi med oss den holdningen inn i lokalvalgkampen kommer vi til å lykkes med å gjenvelge og nyvelge Høyre-ordførere landet over.Vi har oppnådd mye. Det tror jeg folk ser. Høyre er et trygt og ansvarlig parti.Men vi må først og fremst vise velgerne hva vi vil videre.

  • Vi vil løfte kunnskapen i norsk skole, for å møte en fremtid som vil kreve nye ideer og bedre løsninger.
  • Vi vil bygge landet med vei og bane, for å skape moderne regioner og trygge veier.
  • Vi vil gi eldre og syke et løft, fordi bedre behandling gir bedre livskvalitet.
  • Og vi skal skape trygge arbeidsplasser, fordi vår konkurransekraft er forutsetningen for vår velferd.