I løpet av kort tid har hun sammen med en engasjert forening og kommunestyre bidratt til å sette Høyres preg på Glomdalskommunen.

Onsdag 12. september tok Høyres leder Erna Solberg turen til Sør- Odal for å se nærmere på noen av områdene de jobber med i kommunen.

Dagen startet med et besøk hos «Kort-prosjektet», koordinerende team mellom Helsestasjonen/helsesøster, barnehage/skole, barnevern og NAV/lege. Det handler om forebyggende arbeid for barn og unge, en forutsetning for å gi alle like muligheter. KORT teamet arbeider på tvers av taushetsbelagte tjenester, og deler nødvendig informasjon til det beste for de barn og unge det gjelder. Dette gjør de uten å gå utover fullmakter de har slik at ikke barna blir sendt frem og tilbake. I fellesskap finner det koordinerende teamet de beste løsningene .

- Dette gir gode resultater, sier Ordfører Anne Mette Øvrum.

Deretter gikk turen til Slåstad skole for å møte elever og lærere, hvor hun ble servert frokost. Slåstad skole har jobber mye med tilpasset lese- og skriveopplæring, en av Ernas hjertesaker.

Høyredelegasjonen rakk også en tur innom helse- og omsorgsenheten SOAS før de møtte representanter for næringslivet og høyreordførere i regionen.

Høyre er i full gang med prøvevalgkampen over hele landet. Sør-Odal er intet unntak og dagen ble avsluttet med stand i Skarnes sentrum.

- Dette har vært en fantastisk dag og det er gøy å vise frem det vi får til her i Sør-Odal, en kommune er en litt utradisjonell Høyrekommune. Høyres løsninger fungerer over hele landet, i alle typer kommuner. Derfor er vi glade for å kunne vise frem hva som er høyre i praksis i Sør-Odal, avslutter en stolt Ordfører.