Etter å ha eksistert som en interimsforening i flere år er nå Hordaland Senior Høyre en realitet som fullverdig fylkesforening i Senior Høyre.

På stiftelsesmøtet var Høyreseniorer fra Askøy, Bergen, Fusa, Lindås, Os og Sotra representert, lover ble vedtatt, og styre ble valgt. Roar Stigum Olsen ble valgt som leder, og Roar sier seniorene i Hordaland ser frem til den nye muligheten man nå har for direkte påvirkning både i Høyres fylkesorganisasjon og sentralt gjennom Senior Høyres Landsstyre.