Det er stor spenning, ikke minst i kommunene, om hva som kommer i regjeringens nye helsereform. Blant de sakene som avgjøres, er ordningen med brukerstyrt personlig assistent.

– Jeg håper regjeringen har ombestemt seg og rettighetsfester ordningen med brukerstyrt assistent, sier Bent Høie.

– Vi vil også advare regjeringen mot å la dette bli en ny Nav-reform som er presset gjennom ovenfra og ned. Reformen bør vokse fra kommunene. Pasientene må få et bedre tilbud i kommunene før man bygger ned sykehustilbudene. Hvis ikke er jeg redd for at både pasientene og kommunene kommer i skvis, sier Bent Høie.

Han håper helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) har forandret forslagene etter høringsrunden.

Han håper også kravet til kompetansesatsing i kommunene blir styrke og at det ikke blir redusert innflytelse og rettssikkerhet for pasientene gjennom mindre brukermedvirkning og redusert klageadgang.

– Det er også nødvendig at kommunene ikke blir pålagt oppgaver de ikke er klare for å overta. Reformen må ta utgangspunkt i hva kommunene har av tilbud, sier Bent Høie.Les hele saken hos Vårt Land