Om selve renteøkningen sier Sanner at 0,25 prosentpoeng var ventet, men at det av hensyn til arbeidsplassene er viktig at renten ikke blir satt opp i for raskt tempo i tiden fremover.

- Regjeringen bør dempe pengebruken etter dagens renteøkning og nye signaler fra Norges Bank. Nå må regjeringen ta ansvar gjennom budsjettpolitikken ved å sørge for en gradvis reduksjon i bruken av oljepenger, og få utgiftsveksten under kontroll, sier Sanner.

Sanner ba onsdag finansminister Sigbjørn Johnsen (Ap) om å svare på om han deler sentralbanksjefens frykt for at Norge kan bli rammet av «hollandsk syke». I praksis betyr denne lidelsen at skjermet offentlig sektor i et land eser ut mens den konkurranseutsatte private sektor blir svekket, sier Sanner.

Sanner ber Johnsen om skriftlig å redegjøre for hva han i så fall vil gjøre med en slik utvikling.

Gjedrem gir ansvaret til Stoltenberg
Noe er i ferd med å gå fundamentalt galt i norsk økonomi, frykter sentralbanksjef Svein Gjedrem. Ansvaret gir han til Stoltenberg: Regjeringen må få kontroll på pengebruken.
Dette skriver Aftenposten.

Uttrykket hollandsk syke oppsto etter at Nederland på 1960-tallet fikk store inntekter fra gassfeltene utenfor Groningen. Inntektene finansierte en sterk vekst i offentlige utgifter, noe som førte til tap av konkurranseevne og nedleggelse av arbeidsplasser i konkurranseutsatt sektor.

Da inntektene etter hvert tok slutt ble Nederland rammet av en omfattende arbeidsledighet på 1980-tallet. Store kutt i offentlige utgifter ble gjennomført, men først etter år 2000 er landets økonomi blitt friskmeldt.

Frykten for «hollandsk syke» var bakgrunnen for at Stortinget i sin tid vedtok å etablere et oljefond i stedet for å bruke inntektene fra en ikke-fornybar ressurs løpende hvert år.