- Det store omfanget av jordleie betyr at investeringene og vedlikeholdet i jordbruket blir lavere enn dersom bonden selv hadde eid jord han driver.

Omfanget av leid areal i jordbruket er mer enn fordoblet siden 1979, og utgjorde i 2007 i overkant av 4 mill. dekar, tilsvarende 39 prosent av totalt jordbruksareal. I 1989 leide 39 prosent av jordbruksbedriftene areal, mot 55 prosent i 1999.

- Regjeringens politikk er feilslått, sier næringspolitisk talsmann Torbjørn Hansen.

Gammelsosialistiske virkemidler som statlig priskontroll, delingsforbud på gårdene, boplikt hindrer omsetning av arealer i en tid med rask omstilling av jordbruket. Denne næringen er overmoden for deregulering, og det er liten tvil om at vi kan bedre vilkårene for norske bønder med reformer som styrker lønnsomheten, uten at det med fører økte subsidier.

- De negative virkningene av de omfattende reguleringene i jordbruket forsterkes år for år. Det vil ikke ta lang tid før halvpartene av arealet er leiejord, påpeker Torbjørn Hansen