Ingen andre partier er i nærheten av Høyre når Ola og Kari Nordmann blir spurt hvem som har de beste løsningene for norsk skole, skriver NRK.

– Hovedforklaringene på de endringene som har skjedd i norsk skole er en følge av grunnlaget som ble lagt da kunnskapsløftet ble vedtatt da Kristin Clemet (H) var kunnskapsminister.

Ordene tilhører professor i pedagogikk Peder Haug, og de blir uttalt for et knapt år siden. Haug sier også at Kristin Halvorsen (SV), kunnskapsministeren fra det som skulle være «kunnskapspartiet», er lite synlig i skole-Norge.

Nå kommer målingen som viser at det inntrykket har holdt seg også hos velgerne, skriver NRK.

Der svarer 28 prosent av de spurte at Høyre har de beste skoleløsningene.Til sammenligning får Arbeiderpartiet 16 prosent og SV 12 prosent.Det vil si at Høyre scorer like høyt som de to regjeringspartiene til sammen.

– Dette er en enorm tillitserklæring. Jeg tror velgerne ser at det er Høyre som er skolepartiet, og at vi er opptatt av å løfte alle elever og bygge Norge som en kunnskapsnasjon, sier Høyres nestleder Jan Tore Sanner til NRK.

Les hele saken her.