Høyre ønsket i 2006 å realisere utbyggingen av IC innen 2020, men etter syv år med somling av den rødgrønne regjeringen, er planene om utbygging av IC-triangelet kommet svært kort. Derfor vil det være svært krevende å realisere utbyggingen så raskt som vi først antok var mulig.

- Den rødgrønne regjeringen har som en følge av dårlig planlegging og manglende prioriteringer skjøvet ansvaret over på kommende regjeringer, sier jernbanepolitisk talskvinne, Ingjerd Schou.

Høyres planer innebærer å bygge ut hele IC-triangelet, og det skal være ferdig utbygget senest innen 2030.

- Vi er mer ambisiøse enn regjeringen, sier Schou. Realitetene er at vi står på det vi har sagt denne perioden.

Høyres planer for IC vil samlet kreve et kjempeløft sammenliknet med hva som brukes på jernbanebygging og samferdsel i dag.

Fakta om regjeringens jernbaneutbygging. (Kilde – årsrapporter i Jernbaneverket og svar på budsjettspørsmål.)

Bygget til sammen i perioden 2006 – 2013 34,2 km – dvs. 4,3 km per år.

Nedenfor listes opp traselengdene på de store jernbaneprosjektene som det settes av penger til i 2010:

  • Lysaker stasjon 0,9 km, ble tatt i bruk høsten 2009
  • Lysaker – Sandvika 6,7 km, ferdigstilt sommeren 2011
  • Sandnes – Stavanger 14,5 km, blir tatt i bruk høsten 2009
  • Barkåker – Tønsberg 7,7 km, ferdigstilt høsten 2011
  • Gevingåsen tunnel 4,4 km, ferdigstilt i 2011