Høyre arbeider for å redusere og på sikt fjerne eiendomsskatten. I noen kommuner der Høyre er med på å styre har man likevel blitt tvunget til å innføre eiendomsskatt av ulike årsaker. Samtidig har Arbeiderparti-styrte kommuner økt skattenivået enda mer, og har i gjennomsnitt fire ganger så høy eiendomsskatt som i Høyre-styrte kommuner viser tall fra SSB/Kostra. Forskjellen oppstår fordi Høyre er i mot eiendomsskatt og Arbeiderpartiet er for eiendomsskatt.

Eiendomsskatten er usosial og slår inn uavhengig av inntekt og formue. Det har stor verdi at folk eier sin egen bolig, og da må skattesystemet støtte opp om denne verdien. Det er bra at mediene setter saken på agendaen, men det skal ikke være noen tvil om at Høyre jobber for å redusere nivået på eiendomsskatt, mens Arbeiderpartiet bevisst øker den.