Høyre ønsker gode lokalsamfunn som gir hver enkelt et godt utgangspunkt til å realisere sine ulike talenter. Dette gjelder alle sammenhenger, enten det er skole, arbeidsliv eller det vi tradisjonelt forbinder med kulturlivet.

- Slike gode lokalsamfunn kan ikke alltid måles i penger, sier Olemic Thommessen, kulturpolitisk talsmann for Høyre. Likevel er det penger og krav til økte bevilgninger som er de rødgrønnes mantra i svært mange kulturpolitiske debatter.

- Selvsagt er ikke penger helt uviktig i kultursammenheng heller, men da er det hyggelig å kunne vise til at ifølge Kommunal Rapport bruker borgelig styrte kommuner 150 kr mer pr innbygger på kultur enn rødgrønne kommuner, forklarer Thommessen.

Dette er en økning fra 2007 da forskjellen var 54 kr, og bekrefter en trend som har vært synlig gjennom mange år.

- Konfrontert med dette møter vi ofte argumentet fra de rødgrønne om at kommunene har dårlig råd, og at andre oppgaver må gå foran. Kanskje er det slik at kommuner med Høyre i førersetet driver bedre økonomisk, eksempelvis gjennom å være mer fleksibel til å ta i bruk private krefter, og dermed får mer midler å bruke til kultursektoren, sier Thommesssen.

- Praksis viser i alle fall at kultursatsing ofte er en del av Høyres lokale prioriteringer.