- Vi må nå spørre regjeringen om den godtar 130.000 arbeidsledige? sier Sanner.

Han viser til at Statistisk sentralbyrå i går la fram nye prognoser om at arbeidsledigheten gradvis vil øke til 130.000 personer. Først i 2010 vil ledigheten begynne å falle, mener SSB. Nav justerte også nylig opp ledighetstallene.

– Jeg regner med at SSB allerede har tatt høyde for de siste krisetiltakene som regjeringen har lagt fram når byrådet har utarbeidet sine prognoser. Hvis ikke regjeringen snart kommer med
ytterligere tiltak, så er det bare to muligheter: Enten så tror ikke regjeringen på prognosene til både SSB og NAV, eller så aksepterer regjeringen at ledigheten biter seg fast på et høyt nivå, sier Jan Tore Sanner.

Høyre-nestlederen har nå sendt et brev til statsminister Jens Stoltenberg om saken. Her viser Sanner til at arbeidsledigheten nå vokser raskere enn noen gang.

- Vi har foreslått å senke skattene for næringslivet for å hjelpe bedriftene gjennom den øknomiske krisen og sikre jobbene, men regjeringen vegrer seg for å gjennomføre nødvendige tiltak. Næringslivet selv har gjennom sine organisasjoner blant annet sagt at en senket arbeidsgiveravgift ville være et godt tiltak, og Høyre støtter dette, sier Sanner.