Her er faksimile fra VG med alle tall og endringer fra forrige måling: