Tags

DLD

Ettersom Høyres stemme vil bli avgjørende i saken, er det naturlig for oss å ta saksordføreransvaret. Slik kan vi sikre en forsvarlig og grundig behandling av denne viktige og vanskelige saken. Vi har tidligere signalisert at vi ikke kan støtte regjeringens forslag slik det nå foreligger, og det første jeg vil foreta meg er å sende departementet en utførlig liste med spørsmål for å klargjøre proposisjonens uklare sider, sier Ingjerd Schou.

Aktuelle datoer:

Høringer i Stortinget:

·31. januar kl. 1200 – 1600

·1. februar kl. 0900 – 1600

·8. februar kl. 0900 – 1600

·9. februar kl. 0900 – 1600

Herfinner du proposisjonen som Stortinget nå har til behandling.

Komiteen tar sikte på avgivelse 7. april, og at saken behandles i Stortinget før påske.

Høyre har behandlet spørsmålet tidligere hhv påLandsmøtei mai 2010 og påSentralstyremøtei september 2010.

Høyre ønsker en grundig og åpen behandling av proposisjonen som er til behandling i Stortinget og vil gjerne ha innspill til arbeidet. Innspill kan sendes tilpolitikk@hoyre.no.

Sist endret:14:05 - 12.01.2011