Klimaforliket

  • Vedtatt i januar 2008 av alle partier, unntatt Frp.
  • Enighet om å kutte utslippene med 30 prosent innen 2020 i forhold til 1990-nivå.
  • 2/3 av kuttene skal tas innenlands.
  • Målene et opprettholdt i Regjeringens klimamelding, avgitt 26. april.
  • Nikolai Astrup (H) er saksordfører for Stortingets behandling av meldingen.
  • Han mener Stortinget bør være ferdig i juni.
  • (kilde: Aftenposten)

Regjeringen har ansvaret

Høyre mener regjeringen må ta ansvaret dersom vi ikke når målene i klimaforliket.

-Når regjeringen har brukt en tredjedel av forliksperioden på å krangle om hvilke tiltak de skal gjennomføre, sier det seg selv at det blir vanskelig å nå målene i klimaforliket, sier Astrup.

Klimaforliket ligger fast

- Høyre står fast ved klimaforliket, men det er svært vanskelig å nå målene innenfor den tidsrammen vi har igjen til 2020, avslutter Astrup.