Høyre har fått gjennomslag for en betydelig styrking av kravet om universell utforming i den nye bygningsloven.

Les mer om universell utforming på sidene til Norges Handikapforbund. I korthet handler det om at bygg må utformes på en slik måte at folk med rullestol lett kan bevege seg i et bygg, og ikke forhindres av trapper o.l.

- Endringen vil bidra til at arbeidslokaler som bygges i fremtiden må sørge for bedre tilgengelighet, sier Bent Høie.

Høyre har også fått gjennomslag for at regjeringen i 2010 skal legge frem en samlet plan for hvilke eksisterende publikumsbygg som skal oppgraderes til universell standard. Høyres gjennomslag er viktige bidrag for å gjøre arbeidslivet og samfunnet ellers tilgjengelig for alle.

Mer Byråkrati
Bent Høie er imidlertid ikke bare fornøyd med den nye bygningsloven:

- Høyre mener loven vil medføre et betydelig mer byråkrati gjennom Regjeringens forslag om å gjøre uavhengig kontroll obligatorisk ved såkalte problemområder i bygg. For eksempel trekker Statsråden ferm at det kan være aktuelt å innføre krav om uavhengig kontroll ved bygging av våtrom og bad. Et slik krav vil føre til økte byggekostnader, mer byråkrati og tappe byggenæringen for viktig kompetanse. Vi mener at vi bekjemper byggefeil bedre ved å styrke kompetansen og systemene i byggenæringen.

Les mer om endringene som Høyre har foreslått i bygningsloven.